Stichting

Oprichting
De Stichting Vrienden van Blijdenstein is in 2018 opgericht om de toekomst van de kerk in Blijdenstein en daarmee de idyllische locatie veilig te stellen.

• Naam van de Stichting
Stichting Vrienden van Blijdenstein

• RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden)
RSIN fiscaalnummer 859165450

• Beloningbeleid
De bestuursleden genieten als zodanig geen beloning voor hun werkzaamheden.

• Doelstelling vrienden van Blijdenstein:
1. Het bijeenbrengen van gelden waar uit onderhoudswerkzaamheden aan het kerkgebouw met bijgebouwen (Blijdenstein) te Ruinerwold kunnen worden gefinancierd.
2. Het (mede) organiseren van al die activiteiten, welke kunnen bijdragen tot het behoud en instandhouding van het kerkgebouw met bijgebouwen (Blijdenstein) te Ruinerwold als cultuurhistorisch waardevol bouwwerk. Hierbij denkend aan ‘het gebied Blijdenstein’.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

• Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:
1. Subsidies
2. Verkrijgen van krachtens legaat of erfstelling
3. Alle andere verkrijgingen en baten

• Gegevens
Statutaire zetel: Ruinerwold (Gemeente de Wolden)
e-mail adres: info@vriendenvanblijdenstein.nl
Bankrekening: NL 29 RABO 0333 5738 03
KVK nr. 72590963

• Datum oprichting
14-09-2018

• Financiële verantwoording 2022
Jaaroverzicht 2023