Contact

Voorzitter:                                       Jacob van der Veen
Vicevoorzitter:                                Jacco Hulst
Secretaris:                                      Ageeth Brouwer
Penningmeester:                            Rinus van der Haar
Lid:                                                 Lucie Krale                                                                    Organisator concerten:                  Joke de Vries                                                              Afgevaardigde kerkrentmeesters: Ties Gerretsen

Vragen? mail ons: info@vriendenvanblijdenstein.nl