Contact

Voorzitter: J. Th. van der Veen
Vicevoorzitter: J. Hulst
Secretaris: A. Brouwer
Penningmeester: M. van der Haar
Algemeen bestuurslid: L. Krale
Afgevaardigde kerkrentmeesters: K. Rooze

Vragen? mail ons: info@vriendenvanblijdenstein.nl