Home

Blijdenstein is een buurtschap in de gemeente De Wolden, provincie Drenthe (Nederland). De buurtschap ligt ten noordoosten van Meppel en ten zuiden van Ruinerwold. In de nabijheid ligt een grote, zeer diepe plas ontstaan door zandafgravingen. Deze plas werd vroeger Het gat van Blijdenstein genoemd; de officiële naam is tegenwoordig Engelgaarde.

Het centrale punt van Blijdenstein is de hervormde kerk. Het gebouw dateert uit de 15e of 16e eeuw en is in gotische stijl gebouwd met een Drentse toren. De kerk (en daarmee de buurtschap) wordt in 1152 voor het eerst genoemd als de bisschop van Utrecht, Herman, de begiftiging van de kerk te Blidenstat door zijn voorganger Hartbert bevestigd. De kerk was toen aan Maria Magdalena gewijd, later werd dit Sint-Bartholomeus. In 1331 werd Koekange van de parochie Blijdenstein afgescheiden.

Om de toekomst van de kerk in Blijdenstein en daarmee de idyllische locatie veilig te stellen, is de stichting Vrienden van Blijdenstein opgericht. Het initiatief hiervoor komt vanuit de hervormde kerk, maar het is juist de bedoeling dat er ook gewoon niet-gelovigen in het bestuur komen. ‘Het moet zo zijn dat wij ons met het geestelijke leven bemoeien, maar dat de Vriendenclub mensen telt die buiten de kerk staan’, zegt Klaas Rooze, de voorzitter van de kerkrentmeesters en lid van de Kerkenraad.

De Bartholomeuskerk van Blijdenstein is beeldbepalend voor het dorp. Een deel van de inkomsten wordt gestoken in het onderhoud, waar Monumentenzorg ook aan meebetaalt’, legt Rooze uit.
‘We willen een groep creëren met mensen uit alle geledingen’, merkt Van der Haar op. ‘Er ligt hier een stuk historie die voor heel Ruinerwold van belang is.’ Volgens Van der Veen is niet alleen de historie van het gebouw van belang. ‘Het gaat ook om de beleving. Veel mensen zijn hier naar de zondagsschool of naar de kerk geweest. Die hebben toch iets met Blijdenstein.’